Chuyên Mục : Báo cáo tài chính

Với kinh nghiệm lâu năm cung cấp giải pháp làm bảng báo cáo tài chính, DHC sẽ giúp bạn tiết kiệm tài chính hiệu quả và kê khai thuế thu nhập theo đúng qui định pháp luật.

DOANH NGHIỆP CẦN CUNG CẤP NHỮNG THÔNG TIN KHI DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC) Ở DHC?

Khi lựa chọn làm báo cáo tài chính ở DHC thì bạn chỉ cần cung cấp những thông tin như:

 • Hoá đơn GTGT đầu vào và đầu ra cuối năm báo cáo
 • Bảng lương và số CMND người làm
 • Sao kê tài khoản của doanh nghiệp năm báo cáo
 • Bảng cân đối tài khoản năm trước báo cáo

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp mới lập lại năm báo cáo thì không phải cung cấp bảng tài khoản năm đã báo cáo.

THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 VÀ CÁC QUY ĐỊNH XỬ PHẠT

1. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính của năm trước sẽ được nộp muộn nhất vào ngày thứ 90, tính từ ngày hết năm dương lịch hoặc năm tài chính. Theo quy định doanh nghiệp cần nộp báo cáo tài chính năm 2023 muộn nhất là ngày 31/03/2024.

2. Mức xử phạt chậm nộp báo cáo tài chính:

Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP về mức phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp nộp muộn hoặc nộp chậm báo cáo tài chính như sau:

Nội dung vi phạm, Mức phạt

 • Chậm nộp hoặc chậm công khai BCTC dưới 3 tháng so với thời gian quy định 5.000.000 đ – 10.000.000 đ
 • Nộp BCTC không đầy đủ thông tin theo quy định Hạch toán không chính xác theo quy định về kế toán
 • Chậm nộp hoặc chậm công khai BCTC từ 3 lần trở lên so với thời gian quy định 10.000.000 đ – 20.000.000 đ
 • Không gửi kèm thông tin tài chính ngày nộp BCTC và thời điểm công khai BCTC (trừ những nội dung đã có quy định)
 • Số liệu công khai BCTC không khớp với số liệu kế toán hoặc sổ sách kế toán 20.000.000 đ – 30.000.000 đ
 • Các hành vi yêu cầu hoặc cưỡng ép công bố thông tin và số liệu kế toán sai sự thật ặc giả mạo BCTC

NHIỆM VỤ CỦA DHC KHI NHẬN LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Thu thập hóa đơn, biên lai và sổ sách của công ty.
 • Thu thập thông tin về chế độ, hình thức kế toán áp dụng và phương pháp trích khấu hao TSCĐ.
 • Điều tra hiện trạng và quy trình hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Biên lai, xem xét sổ sách kế toán, phân loại biên lai và trình tự.
 • Loại bỏ và chỉnh sửa các tài liệu không phù hợp.
 • Lập bảng sơ đồ công cụ, dụng cụ, phí trả trước, phí chờ chuyển.
 • Xem xét các chi phí như tiền lương, bảo hiểm y tế và an sinh xã hội.
 • Tính và lập biểu đồ khấu hao tài sản cố định.
 • Kế toán sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp.
 • Thảo luận về nội dung và quy trình liên quan đến kết quả hoạt động với tổ chức.
 • Đối với việc truyền tải và tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến quy trình tổng hợp lập báo cáo tài chính…
 • In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo yêu cầu.

Lưu ý: Hỗ trợ lập bảng báo cáo tài chính miễn phí nếu khách hàng đang sử dụng “Dịch vụ kế toán trọn gói” tại DHC.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Contact Me on Zalo
0938362085